Arthur Pryor

Composers / Years / TitlesCakewalkOne Step / Other

pryor
Arthur Pryor (1869-1942)
The Whistler and his Dog (1905) PDF & midi Razzazza Mazzazza (1906) PDF & midi The Passing of Ragtime (1902) PDF & midi
That Flying Rag (1911) PDF & midi Mr. Black Man (1904) PDF & midi Southern Hospitality (1899) PDF & midi
Toute la Nuit (1914) PDF & midi Frozen Bill Rag (1909) PDF & midi A Kansas Two Step (1895) PDF & midi
A Coon Band Contest (1899) PDF & midi