Eubie Blake

Composers / Years / Cakewalk / Other

The Chevy Chase (Eubie Blake, 1914)
PDF & midi
Fizz Water (Eubie Blake, 1914)
PDF & midi
Baltimore Blues (Eubie Blake, 1919)
PDF & midi
Bugle Call Rag (Eubie Blake & Carey Morgan, 1916)
PDF & midi
I’m Just Wild About Harry (E. Blake & Sissle, 1921)
PDF & midi
Blue Thoughts (Eubie Blake, 1935)
PDF & midi
Moods of Harlem (Eubie Blake, 1937)
PDF & midi
Blue Classique (Eubie Blake, 1939)
PDF & midi