One Step Music (1916)

Composers / Years / TitlesCakewalkOne Step / WaltzOther

1913 . 1914 . 1915 . 1916 . 1917 . 1918 . 1919 . 1920s

Are You From Dixie ? (George L. Cobb, 1916) PDF & midi Blue Monday (Pete Wending & Milton Ager, 1916) PDF & midi Border Blues (Guy Surber, 1916) PDF & midi
Bow-Wow (Henri Klickmann, 1916) PDF & midi C.O.D. (Mel B. Kaufman, 1916) PDF & midi Honky Tonky (Chris Smith & C. McCarron, 1916) PDF & midi
I Love Sand (Uriel Davis, 1916) PDF & midi Listen to This (Mel B. Kaufman, 1916) PDF & midi Ole Virginny (J. S. Zamecnik, 1916) PDF & midi
Red Rooster (George L. Cobb, 1916) PDF & midi Step With Pep (Mel B. Kaufman, 1916) PDF & midi Uncle Tom (Ugo Frey, 1916) PDF & midi
Zola (Eldon Spofford, 1916) PDF & midi